SPEKTRA DECOR transparent - Vnútorné dekoratívne nátery - Nátery stavebníctvo - Helios
Helios
Helios > Dekoratívne nátery > Nátery stavebníctvo > Vnútorné dekoratívne nátery > SPEKTRA DECOR transparent
  • Zväčšiť riadkovanie
  • Zväčšiť písmo
  • Zmenšiť písmo
  • Tlačiť

SPEKTRA DECOR transparent

.$title.


KOĽKO FARBY POTREBUJEM?
Pre zdravie priateľské farby a nátery

Na ochranu a dekoráciu fasád a všetkých ostatných exteriérových a interiérových minerálnych povrchov stien. Ako finálny náter vytvára polo - transparentný film s vysokým dekoratívnym účinkom tak na hladkých ako aj drsných podkladoch. Konečný vzhľad je závislý od drsnosti podkladu, techniky nanášania a počtu nanesení.
Možnosť realizácie dekoratívnych techník.
 

Použitie:

Pri jednorazovom nanesení 1 l postačuje až na 15 m2.
 

Technické informácie:

 

Spôsob nanášania:

Spôsob nanášania:

Charakteristiky

Technické informácie

heliomix